เครือข่าย อีอาร์เอ ประเทศไทย

สาขาศรีวรา

อีอาร์เอ พร๊อพเพอร์ตี้ เน็ทเวิร์ค

ที่ตั้งสำนักงาน

480,482 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร 10310

กรรมการผู้จัดการ

รณิดา พูลเอี่ยม

สาขาเสรีไทย

อีอาร์เอ ไทย พร็อพเพอร์ตี้ 

อินเวสเตอร์

ที่ตั้งสำนักงาน

 

กรรมการผู้จัดการ

.

สาขาชลบุรี

อีอาร์เอ ตะวันออกสินทรัพย์

ที่ตั้งสำนักงาน

กรรมการผู้จัดการ

.

สาขาอุดรธานี

อีอาร์เอ เพชรพูน

ที่ตั้งสำนักงาน

กรรมการผู้จัดการ

.

สาขาลาดพร้าว 101

อีอาร์เอ เบสท์แลนด์

แอนด์ เฮ้าส์ซิ่ง

ที่ตั้งสำนักงาน

257/6 ถนนลาดพร้าว

แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

กรรมการผู้จัดการ

นริศ

สาขาสมุทรปราการ

อีอาร์เอ สุวัฒน์ เรียลเอสเตท

ที่ตั้งสำนักงาน

กรรมการผู้จัดการ

.

สาขาพัทยา

อีอาร์เอ ไจแอนท์ กรุ๊ป

พร็อพเพอร์ตี้

ที่ตั้งสำนักงาน

กรรมการผู้จัดการ

.

สาขา

อีอาร์เอ 

ที่ตั้งสำนักงาน

กรรมการผู้จัดการ

.

สาขาแจ้งวัฒนะ

อีอาร์เอ เคแอนด์ดับบลิว

พร๊อพเพอร์ตี้ เน็ทเวิร์ค

ที่ตั้งสำนักงาน

43/25 ถนนติวานนท์-ปากเกร็ด 20

ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการผู้จัดการ

อรนลิน รุ่งศิริโรจน์

สาขาปทุมธานี

อีอาร์เอ โกลด์วัน พร็อพเพอร์ตี้

ที่ตั้งสำนักงาน

กรรมการผู้จัดการ

.

สาขาฉะเชิงเทรา

อีอาร์เอ ด๊อกเตอร์

พร็อพเพอร์ตี้ เน็ทเวิร์ค

ที่ตั้งสำนักงาน

กรรมการผู้จัดการ

.

+662-108-9895 , +66-65-953-1456

34 ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ถนนพญาไท

ห้อง เอ 11-3 ชั้น 11 อาคาร เอ

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

©2019 ERA ThailandAll rights reserved.

Each office is independently owned and operated