ค้นหา
  • ERA Thailand

Bangkok Shutdown

ธุรกิจรับมือ Bangkok Shutdown เตรียมตั้งออฟฟิศสำรองต่างจังหวัด

ที่มา: หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

เรียบเรียง: อีอาร์เอ ประเทศไทย


จากสื่อกระแสสังคมต่างๆ ต้องยอมรับว่า สถานการณ์ไวรัส COVID-19 ทวีความรุนแรงขึ้นจากการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ขณะนี้ ธุรกิจทุกภาคส่วนที่มีพนักงานจำนวนมาก เช่น การเงิน โทรคมนาคม พลังงาน ผู้ผลิตรถยนต์ ต่างเตรียมแผนสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือ BCP (Business Continuity Planning) เพื่อป้องกันการหยุดชะงักในส่วนการดำเนินงาน หากเกิดกรณีที่รัฐบาลประกาศการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เข้าสู่ระยะที่ 3 หรือหากเกิดกรณีปิดพื้นที่บางส่วนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งหลายภาคส่วนจะได้รับผลกระทบที่ดีสำหรับพื้นที่นอก Bangkok Shutdown ท่านเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรนั้น ลองติดตามดูสถานการณ์รับมือของแต่ละภาคส่วนกันกับ แผนสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือ BCP (Business Continuity Planning)


"ระบบการเงิน" หัวใจสำคัญที่ไม่สามารถหยุดชะงักการดำเนินงานได้

นางบุษกร ธีระปัญญาชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่า มีการเตรียมแผน BCP ไว้แล้วหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาจริง เพื่อให้ระบบการเงินสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาว่า ระบบใดที่มีความสำคัญและไม่สามารถหยุดดำเนินการได้ อย่างเช่น ระบบไอที ก็จะต้องมีการตั้งศูนย์สำรองไว้รองรับ เพื่อไม่ให้งานสะดุดหรือหยุด


นอกจากนี้ ธปท. ได้สื่อสารและติดตามสถานการณ์กับธนาคารพาณิชย์อย่างใกล้ชิด ซึ่งธนาคารมีการเตรียมความพร้อมรับมือ ทั้งการย้ายพนักงานที่มีความสำคัญ และให้พนักงานทำงานที่บ้านได้ (work from home) กรณีมีปัญหาจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที


SCB แยกทีมไปอยู่ "พัทยา"

นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เปิดเผยว่า ตอนนี้ธนาคารได้แยกพนักงานจำนวนหนึ่งที่รับผิดชอบงานสำคัญที่ไม่สามารถหยุดได้ เช่น ฝ่ายระบบไอทีและห้องค้าเงิน ไปทำงานอยู่ศูนย์ปฏิบัติงานสำรองที่เตรียมไว้ 2 แห่ง คือ ศูนย์แจ้งวัฒนะ และศูนย์ฝึกอบรมหาดตะวันรอน พัทยา โดยเบื้องต้นได้ให้ไปทำงานที่ศูนย์แจ้งวัฒนะก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มนี้เสี่ยงติดเชื้อ และหากสถานการณ์ทวีความรุนแรงมากขึ้น จะกระจายพนักงานเหล่านี้ไปทำงานที่ศูนย์ฝึกอบรมที่เตรียมได้ต่อไป และอนุญาตให้พนักงานบางส่วนสามารถทำงานได้จากที่บ้าน


K-Bank ใช้มาตรการเดียวกันกับตอนชุมนุมทางการเมือง

เริ่มแบ่งทีมทำงาน โดยให้แยกสถานที่ทำงานกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงกรณีเกิดปัญหาขึ้นในสถานที่ใด อีกสถานที่ก็สามารถดำเนินงานต่อได้ เพื่อให้งานทุกอย่างไม่สะดุด สำหรับกรณีรุนแรงขึ้นถึงขั้นปิดเมือง (Bangkok Shutdown) ก็มีแผนให้พนักงานทำงานจากที่บ้านเหมือนครั้งชุมนุมทางการเมือง ซึ่งในส่วนของ K-Bank ก็มีสำนักงานใหญ่หลายแห่ง ทั้งสำนักงานสีลม เสือป่า และศูนย์การเรียนรู้ที่บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสามารถใช้เป็นที่ทำงานสำรองได้ เช่นเดียวกับระบบงาน IT Banking ก็มีศูนย์สำรองอยู่แล้ว


TMB ไม่มีปัญหากับ Bangkok Shutdown

ขณะนี้ ได้แยกพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานสำคัญเป็น 2 ส่วน โดยแบ่งให้กลุ่มหนึ่งทำงานที่บ้าน และอีกกลุ่มทำงานในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ สำหรับศูนย์ปฏิบัติการงานสำรอง กลุ่มธนาคารมีศูนย์ในต่างจังหวัดค่อนข้างมาก จึงไม่มีปัญหา เหลือเพียงแต่เตรียมระบบในการทำงานเท่านั้น


บริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท (SAM) เตรียมแผน BCP เป็นประจำทุกปี

นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท (SAM) กล่าวว่า บริษัทได้มีการซักซ้อมแผน BCP เป็นประจำทุกปี และมีการปรับเปลี่ยนแผนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งล่าสุดได้มีการซ้อมย่อยโดยแบ่งทีมความรับผิดชอบการทำงาน ทั้งส่วนของคนที่ดูแลระบบ หน่วยงานหลัก และทีมทำงานจากที่บ้าน ซึ่งเมื่อถึงเวลาก็รับผิดชอบได้ทันที รวมถึงมีการพูดคุยกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ บริษัทได้เตรียมศูนย์ปฏิบัติงานสำรองไว้รองรับ 2 แห่ง ได้แก่ สาทรและศรีนครินทร์ ซึ่งสามารถรองรับและปฏิบัติงานได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน


ออมสิน-ธอส.เตรียมพร้อม

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า สำหรับแผนการรับมือการระบาดของไวรัสโควิด-19 กรณีเลวร้ายที่สุด หากการแพร่ระบาดส่งผลกระทบถึงขั้นปิดพื้นที่ ธนาคารได้เตรียมและซักซ้อมแผนธุรกิจต่อเนื่อง (BCP) ไว้พร้อมแล้วทุกสถานการณ์ ถึงแม้ว่าจะไม่เคยเกิดวิกฤตโรคระบาด แต่ได้เตรียมระบบและอยู่ระหว่างการประชุมคณะทำงาน เพื่อซักซ้อมตามแผนเมื่อเกิดเหตุขั้นร้ายแรง โดยจะใช้การบริหารจัดการด้วยระบบไอที ซึ่งออมสินมีศูนย์คอมพิวเตอร์อยู่ 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่พหลโยธิน ที่ศูนย์พิบูลสงคราม และศูนย์สาทร กรณีเกิดโรคระบาดรุนแรง จำเป็นต้องดูแลคนในศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน ผู้ใช้บริการของธนาคารกว่า 86% ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีเพียง 14% ที่ยังเป็นระบบปกติ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัด


ด้าน นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ระบุว่า มีการแบ่งทีมงานเป็น 2 ทีม เพื่อบริหารความเสี่ยง รวมถึงจัดสรรสถานที่ให้บริการลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วย เช่น ลูกค้าที่มาใช้บริการขอสินเชื่อ จะไปติดต่อคนละอาคารกับลูกค้าที่เข้ามาประนอมหนี้ เพื่อลดความแออัด หากเกิดกรณี Bangkok Shutdown ทางธอส.ก็เตรียมพื้นที่สาขาแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี เป็นที่รองรับการดำเนินงาน และให้บริการลูกค้า กรณีมีสาขาในต่างจังหวัดบางแห่งเกิดปัญหา ธอส.ก็มีสาขาบัดดี้ที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกันเตรียมไว้รองรับ


วงการ "ประกัน" เตรียมพร้อมรับ Bangkok Shutdown

ในวงการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพอย่าง "ประกัน" เอง ก็เตรียมรับมือเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ณ ขณะนี้ เพื่อป้องกันค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง


BLA พร้อมรับมือ Bangkok Shutdown

ด้าน ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต (BLA) กล่าวว่า บริษัทได้เตรียมพร้อมแผน BCP หากการระบาดของไวรัสโควิด-19 เข้าสู่ระยะที่ 3 หรือมีการปิด กทม. เพื่อให้ธุรกิจไม่หยุดชะงัก บริษัทได้เตรียมศูนย์สำรองการทำงาน 2 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯและจังหวัดชลบุรี เพื่อให้พนักงานเข้าทำงานในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงเตรียมพร้อมระบบและอุปกรณ์ให้พนักงาน 200 คน ให้สามารถทำงานที่บ้าน ตลอดจนเตรียมเครื่องมือให้ตัวแทนประกันในการทำงานได้โดยไม่ต้องออกจากบ้านหรือไปพบลูกค้า เช่น การส่งผ่านกรมธรรม์ผ่าน application


"หากเกิด super spreader และต้อง Bangkok Shutdown เราก็มีแผนเตรียมพร้อมไว้ หลักๆต้องดูว่าปิดเมืองที่ไหน เพราะเรามีสาขาทั่วประเทศไว้รองรับ ตอนนี้เบื้องต้น ยกเลิกการประชุมหรืองานที่ต้องมีการรวมตัวของคนจำนวนมาก เปลี่ยนวิธีการพบลูกค้าแบบเผชิญหน้าก็ให้โทรศัพท์แทน"


ทิพยประกันภัยมีแผน BCP รับมือแล้ว

ขณะที่ นายสมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย กล่าวว่า บริษัทมีแผน BCP ไว้รับมือ โดยในกรณีที่จำเป็นต้องหยุดการดำเนินธุรกิจในบางพื้นที่ บริษัทได้เตรียมเครื่องมือในการทำงานให้กับพนักงานและตัวแทน รวมถึงมีการแบ่งทีมงานที่สามารถทำงานที่บ้าน หรือพื้นที่สาขาใกล้เคียงที่ไม่ได้รับผลกระทบ


ไทยประกัน เปิด 2 ออฟฟิศสำรอง

นางวรางค์ ไขยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ.ไทยประกันชีวิต กล่าวว่า บริษัทได้บรรจุมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร และแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่างๆ สำหรับแผนรองรับให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง โดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็น core business อาทิ พิจารณารับประกัน พิจารณาสินไหม บริการผู้เอาประกัน และแผนกไอที ซึ่งต้องแบ่งทีมไปยังที่ทำการสำรอง คือ สาขารัตนาธิเบศร์ และบางส่วนทำงานจากที่พัก หากเกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างใน กทม. บริษัทก็จะมีออฟฟิศสำรองอีก 1 แห่ง คือสาขาพัทยา รวมถึง "แผนการรับมือ" กรณีพบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค หรือผู้ติดเชื้อ COVID-19 ภายในบริษัทจะดำเนินการอพยพในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน การกักตัวของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด พร้อมทำความสะอาดสถานที่โดยผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกบริษัท


ทุกวงการที่เกี่ยวข้อง ต่างเตรียมพร้อมรับมือ

หลายวงการธุรกิจที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากทั่วประเทศไทย เช่น อุตสาหกรรมไฟฟ้า และเครือข่ายโทรศัพท์ ต่างเตรียมรับมือกับวิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป้ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้


BGRIM ตั้ง War Room

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางบริษัทจัดทำแผน BCP หากรัฐบาลประกาศเข้าสู่ระบะที่ 3 มั่นใจว่าการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าจะไม่สะดุด โดยได้ตั้งคณะทำงานวอร์รูมขึ้นมา โดยมีตนเป็นประธานร่วมกับตัวแทนฝ่าย HR และ IT และกรรมการผู้จัดการของโรงไฟฟ้าทุกโรง เบื้องต้น ได้กำหนดให้จัดกลุ่มการทำงานเป็น 2 ทีม โดยทีมใดที่จำเป็นต้องเข้ามาทำงานในโรงไฟฟ้า ก็ต้องเพิ่มมาตรการความปลอดภัยเป็นพิเศษ ส่วนทีมที่สามารถทำงานที่บ้านได้ ทางฝ่าย IT ต้องเตรียมระบบสนับสนุนให้พรอม อีกทั้งได้จัดหาออฟฟิศสำรอง ในส่วนของออฟฟิศสำนักงานใหญ่ ได้ประสานไปที่โรงแรมโฟร์วิงส์ที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียง ส่วนโรงไฟฟ้าทุกไซต์ ก็กำหนดออฟฟิศสำรองเช่นกัน เพราะหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ต้องสามารถเคลื่อนย้ายบุคลากรไปทันที และป้องกันไม่ให้การผลิตไฟฟ้าทุกโรงงานสะดุด ทั้งได้ประสานงานกับทางกรมควบคุมโรค หากพบผู้ป่วยจะต้องสามารถส่งตัวไปรักษาได้ทันที


AIS แบ่งทีมใช้ Digital Platform

นางสาววราลี จิรชัยศรี หัวหน้าสายงานสื่อสารองค์กร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) เปิดเผยว่า บริษัทเพิ่มมาตรการเข้มข้นขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานทุกส่วน และการให้บริการลูกค้าเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก ทั้งแบ่งทีมพนักงานที่ทำงานแทนกันได้ เตรียมพื้นที่ทำงานทดแทนกรณีต้องเปลี่ยนสถานที่ทำงานชั่วคราว รวมถึงนำ Digital Platform มาประยุกต์ใช้ให้การทำงานไม่หยุดชะงัก เช่น สัมภาษณ์พนักงานใหม่ผ่าน Video Conference ระบบ Remote Access หรือ Work from Home อย่างทีมวิศวกรที่ต้องดูแลระบบที่มีการแบ่งทีมกันไปอยู่ในจุดต่างๆที่สามารถดูแลระบบต่างๆได้สะดวกและทั่วถึง ลักษณะเดียวกับครั้งน้ำท่วมใหญ่


DTAC เปิด-ปิดศูนย์บริการลูกค้ายึดนโยบายห้างเป็นหลัก

แหล่งข่าวจาก บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างวางแผน BCP โดยแบ่งทีมงานรับผิดชอบแต่ละส่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดที่รัฐบาลประกาศ หลักๆคือแบ่งทีมว่าใครต้องทำงานที่ไหนอย่างไร ส่วนการเปิด-ปิดศูนย์บริการลูกค้า จะยึดนโยบายห้างสรรพสินค้าเป็นหลัก


ผลกระทบวงกว้าง แต่ทุกวงการพร้อมรับแล้ว

มีอีกหลายธุรกิจที่มีคนทำงานเป็นจำนวนมาก จำต้องปรับตัวเพื่อรองรับ Bangkok Shutdown เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ไม่มีสะดุด เช่น


JD เน้นมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด

ส่วน เจดี เซ็นทรัล ผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซ JD.co.th เน้นมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด เนื่องจากมีส่วนงานที่ต้องบริการขนส่งสินค้าให้ลูกค้า ต้องเดินทางไปในพื้นที่สาธารณะตลอดเวลา


โตโยต้า ทิ้งตึก All Seasons

นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวถึงผลกระทบหลังจากเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่น Ohana Poke ในตึกออลซีซั่นส์ ติดเชื้อ COVID-19 โตโยต้าได้ทำการอพยพพนักงานทั้งหมดบนตึกออลซีซันส์ตั้งแต่ชั้น 41-43 กลับไปยังออฟฟิศใหญ่ที่สำโรง และศูนย์ฝึกอบรม TOYOTA Driving Experience Park ที่บางนา จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย โดยในช่วงแรก ให้พนักงานหยุดทำงานที่บ้านก่อน เพื่อปรับปรุงสถานที่ หน่วยงานที่ต้องประสานงานกับโรงงาน dealer และ supplier ให้ประจำที่สำนักงานใหญ่สำโรง เนื่องจากต้องเกี่ยวข้องกับระบบ IT Back Office ส่วนหน่วยงานอื่นๆ เช่น ฝ่าย PR ให้ไปใช้สถานที่ศูนย์ฝึกอบรม

ก่อนหน้านี้ โตโยต้า ได้มีคำสั่งห้ามเดินทางต่างประเทศ หากจำเป็นโดยเฉพาะประเทศเสี่ยง ให้ดำเนินการตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด พร้อมเลื่อนหรือยกเลิกการจัดกิจกรรมทั้งหมด และเพื่อลดความเสี่ยงของลูกค้า กิจกรรมการตลาดให้ผ่านช่องทางออนไลน์


BMW บริการส่งรถ test drive ถึงบ้านฟรี

เช่นเดียวกับนาย อเล็กซานเดอร์ บารากา ประธาน บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า ได้ส่งหนังสือถึงพนักงานและผู้จำหน่ายทุกรายให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของลูกค้าใหม่ที่ต้องการทดลองขับรถยนต์ มีบริการนำรถไปให้ทดลองขับถึงที่บ้าน นอกจากนี้ ลูกค้า 200 รายแรก ที่นัดเข้ารับบริการภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จะสามารถใช้บริการรับรถจากบ้านไปยังศูนย์บริการ และส่งรถจากศูนย์บริการกลับไปที่บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ดู 32 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด