ค้นหา
  • ERA Thailand

ERA Connect

อัพเดตเมื่อ: มี.ค. 5

ERA announced a new initiative; Elite Regional Alliance; to connect new projects and teammates by region, offering ERA agents and clients with more opportunities. As we celebrate the success of ERA dominant results in new project sales with all teammates, a new feature called ERA Connect App was launched to further strengthen the strong network of teammates working effectively together in the same region

ERA Connect App

อีอาร์เอ ประกาศแนวความคิดใหม่ Elite Regional Alliance พันธมิตรชั้นนำระดับภูมิภาค เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายภูมิภาคโดยตัวแทน อีอาร์เอ เข้ากับตลาดโครงการใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสที่หลากหลายมากขึ้นให้แก่ลูกค้าได้ซื้อและลงทุนอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศด้วย ERA Connect App ซึ่งเปิดตัวเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งของคนทำงาน อีอาร์เอ ที่ร่วมมือกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก


#ERAConnect #ERAasiaPacific #ERAnewProject

ดู 27 ครั้ง

+662-108-9895 , +66-65-953-1456

34 ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ถนนพญาไท

ห้อง เอ 11-3 ชั้น 11 อาคาร เอ

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

©2019 ERA ThailandAll rights reserved.

Each office is independently owned and operated