ค้นหา
  • ERA Thailand

ERA TOS 2020

อัพเดตเมื่อ: 5 มี.ค. 2020

ERA Thailand Operating System 2020 is officially launched as the first real estate portal in Thailand. With an elite regional alliance to assist agencies and salespersons to manage their real estate business, this system is working tirelessly in expanding its features and capabilities to achieve sales goals of over 10,000 global users! It is first officially functioning with ERA Thailand!


ERA TOS 2020 - ERA Thailand Operating System : ระบบปฏิบัติการสำหรับตลาดบ้านมือสอง

ERA Thailand Operating System 2020 เรียกโดยย่อว่า ERA TOS 2020 หรืออีกชื่อหนึ่งว่า “ระบบปฏิบัติการสำหรับตลาดบ้านมือสอง” นี้ เปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะ web portal เพื่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ที่ถูกออกแบบและพัฒนาโดยพันธมิตรชั้นนำระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เพื่อช่วยเหลือวงการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทั้งในรูปแบบบริษัทและบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนขาย จุดเด่นของระบบนี้คือ ช่วยจัดการธุรกรรมต่างๆที่ยุ่งยากซับซ้อน ให้ทำงานได้เองโดยอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง ไม่มีสะดุด ซึ่งเหมาะสำหรับบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ขนาด SME ที่เพิ่งเริ่มธุรกิจ มีคนทำงานไม่มาก แต่มีธุรกรรมการขายเยอะ เพราะระบบนี้ถูกออกแบบขยาย functions เพื่อช่วยเหลือนักขายมืออาชีพให้บรรลุเป้าหมายมากกว่า 15,000 คนทั่วโลก และจะถูกเปิดตัวในไทยเป็นครั้งแรกกับ อีอาร์เอ ประเทศไทย

ERA TOS 2020 คืออะไร

ระบบปฏิบัติการสำหรับตลาดบ้านมือสอง หรือ ERA TOS 2020 ที่ย่อมาจาก ERA Thailand Operating System นั้น ต้องขอท้าวความไปยุควงการอสังหาริมทรัพย์เมื่อ 20 ปีที่แล้ว หลายท่านที่อยู่ในแวดวงนี้ จะคุ้นเคยกับคำว่า MLS หรือ Multiple Listing Services กันพอสมควร เพราะถือเป็นระบบที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์หลายต่อหลายองค์กร พยายามพัฒนาขึ้นมา เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมภายในวงการตลาดบ้านมือสองของนักขายอสังหาริมทรัพย์นั่นเอง


คำว่า MLS นี้ ถูกคิดค้นขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ช่วงปลายปี ค.ศ. 1880 เกิดจากการรวมตัวของนักขายอสังหาริมทรัพย์จากหลากหลายองค์กร ที่ตั้งกลุ่มหรือสมาพันธ์ขึ้นมาเพื่อแบ่งปันรายการทรัพย์ฝากขาย หรือ listing ของตนเองกับหมู่นักขายนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ด้วยกัน เพื่อหาผู้ซื้อให้พบกับผู้ขายได้ไวขึ้น ช่วยให้ปิดการขายได้เร็วมากขึ้น และแบ่งผลประโยชน์กันตามนโยบายหรือกฎเกณฑ์ที่ตั้งตามสมาคมหรือสมาพันธ์นั้นๆ


หลักการนี้ ทำได้ในสหรัฐอเมริกา จนมีคำพูดที่ว่า สามารถปิดการขายได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีหลังจากทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนขาย หรือ exclusive agreement ซึ่งโดยหลักการ สามารถทำได้จริง เพราะว่าสหรัฐอเมริกา นายหน้าอสังหาริมทรัพย์มี license หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน และการทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายแต่เพียงผู้เดียว ถือเป็นสิ่งที่ต้องทำตามกฎหมาย เพราะ exclusive listing ทำให้นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทำงานง่าย กล้าที่จะเปิดเผยข้อมูลของทรัพย์ฝากขายให้แก่กลุ่มที่ตนเองอยู่ เพื่อช่วยกันหาผู้ซื้อ และได้รับผลตอบแทนเมื่องานจบ ไม่มีใครทำงานฟรี


มองกลับมายังเมืองไทย ความแตกต่างที่ชัดเจนคือ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ยังคงติดปัญหากับการทำสัญญาแบบ exclusive เพราะผู้ขายคิดว่าการแต่งตั้งนายหน้าฯรายใดรายหนึ่งให้มาช่วยบริหารขายเป็นการปิดโอกาสการขายของตนเอง ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะการที่ 1 listing มีตัวแทนมากกว่า 1 ราย มีข้อเสียคือ การตั้งราคาที่หลากหลายมากๆ จนไม่รู้ว่าราคาขายที่แท้จริงอยู่ที่เท่าไร เกิดจากการที่นายหน้าฯพยายามหั่นราคากันเอง อีกทั้งการตั้งราคาขายของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ก็เกิดจากการดูฐานข้อมูลที่มีข้อมูลผิดๆเหล่านี้ ซึ่งเกิดจากการปั่นราคากันเองของเหล่านายหน้าฯ ทำให้การตั้งราคาขายที่ดูเหมือนจะเป็นราคาตลาด ไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆ ทำให้ปิดการขายได้ยากขึ้นไปอีก


ระบบปฏิบัติการสำหรับตลาดบ้านมือสอง หรือ ERA TOS 2020 นี้ คือการรวบรวมข้อมูล exclusive listing จากตัวแทน อีอาร์เอ ที่ไปทำสัญญาและปิดการขายมา และแจ้งเข้าในระบบ เพื่อแบ่งปันข้อมูลสำคัญร่วมกัน เช่น ราคาปิดการขายที่แท้จริง ค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจริง และ day on market เพื่อหา absorption rate ว่าราคาตลาดที่แท้จริงคืออะไร จากฐานข้อมูลที่มีข้อมูลไม่ซ้ำซ้อน เพราะ listing 1 รายการมีตัวแทนดูแลเพียงแค่คนเดียว กลายเป็น big data ที่มีคุณภาพมาก


ถามว่าองค์กรอื่น มีระบบแบบนี้หรือไม่ ตอบว่า “มี” แต่ว่าแต่ละองค์กรจะไม่แบ่งปันฐานข้อมูลนี้ให้แก่กันและกันอย่างแน่นอน เพราะว่า listing อาจจะไม่ได้เป็นแบบ exclusive และการแบ่งปันข้อมูล non-exclusive listing ให้แก่นายหน้าฯองค์กรอื่น อาจจะเกิดการแย่งลูกค้ากันเกิดขึ้น ทำให้แต่ละองค์กรจะมีฐานข้อมูลที่จำกัด ไม่ใช่ big data ที่มากพอจะทำเป็นระบบฐานข้อมูล MLS ได้จริง แต่เมืองไทยก็พยายามปลุกปั้นทำระบบนี้มานานหลายสิบปี


ข้อดีของ อีอาร์เอ คือ เราเป็นระบบเครือข่ายนายหน้าอสังหาริมทรัพย์รายแรกและรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพันธมิตรในเครือ อีอาร์เอ มากกว่า 35 ประเทศทั่วโลก และ อีอาร์เอ เอเชีย แปซิฟิก ได้ก้าวเข้ามาดูแลในเรื่องระบบนี้ โดยจับมือกับนักพัฒนาระบบในสิงคโปร์ ที่คิดค้นและพัฒนาระบบนี้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 และได้เผยแพร่ให้แก่บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทั่วสิงคโปร์มากกว่า 400 แห่ง มีผู้ใช้งานจริงในระบบมากกว่า 15,000 คนทั่วเอเชียแปซิฟิก ผ่านการร่วมมือกับทาง อีอาร์เอ เอเชียแปซิฟิก ที่ช่วยขยายฐานข้อมูลคุณภาพนี้ ให้แก่องค์กรที่มีมาตรฐานในระบบการทำงานที่ชัดเจน ผ่านระบบเครือข่ายของเรา เข้าสู่ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งในประเทศไทย อีอาร์เอ ถือเป็นเจ้าแรกที่ได้ใช้ระบบนี้ ซึ่งจุดแข็งและข้อได้เปรียบของระบบสามารถสรุปได้ดังนี้


Strengths of ERA TOS 2020

  1. High Quality Big Data

  2. All-in-One Corporate Assistant

  3. International Acceptance


High Quality Big Data

อย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้น ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่จะเป็น big data ได้ ต้องเกิดจากการแบ่งปันข้อมูลจากหลายๆองค์กรเข้าด้วยกัน ซึ่งในประเทศไทยเกิดขึ้นได้ยาก เพราะความแตกต่างของนโยบายในการแบ่งผลตอบแทนในการทำงานร่วมกัน แต่ข้อดีของ อีอาร์เอ คือ เราไม่ได้เป็นบริษัทเดียว แต่เป็นเครือข่ายบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศไทย ที่มีทั้งหมดกว่า 25 บริษัท และมีตัวแทนที่ทำงานอยู่ร่วมกันมากกว่า 2,000 คน ดังนั้น ด้วยฐานข้อมูลที่เกิดการซื้อขายตลอดเวลา ต่อปีมากกว่า 10,000 รายการ ทำให้ฐานข้อมูลนี้ใหญ่มากพอที่จะทำ data analysis เพื่อค้นหาราคาตลาดที่แท้จริงของแต่ละพื้นที่ และตรวจสอบ CMA หรือ Comparison Market Analysis กับ Absorption Rate เพื่อช่วยให้ตัวแทนตั้งราคาขายได้ใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น และปิดการขายได้ไวขึ้นนั่นเอง


ALL-IN-ONE CORPORATE ASSISTANT

ด้วยความที่แต่ละองค์กรในประเทศไทย มักจะเน้นจำนวนตัวแทนขาย มากกว่าจำนวนพนักงาน back-office ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารให้แก่ตัวแทนขาย ระบบนี้จะช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างตัวแทนขายและพนักงาน back-office ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลดีคือ ผู้ประกอบการสามารถดูข้อมูลปิดการขายหรือข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับ listing ภายในองค์กรได้เพียงปลายนิ้ว ข้อมูลจะถูก update แบบ real-time และสามารถตรวจสอบได้ตลอดว่าใครเป็นคนใส่ข้อมูลเข้าไป โปร่งใส ตรวจสอบได้ และจัดทำรายงานเพื่อดู performance ของแต่ละคนภายในองค์กร ทั้งทีมงานและตัวบุคคลได้เป็นรายเดือนหรือรายสัปดาห์ ซึ่งเป็นตัวช่วยที่สำคัญสำหรับองค์กรขนาดเล็กอย่าง SME ในไทยที่เปิดธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันนั่นเอง


UNIVERSAL STANDARD

ด้วยนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้พัฒนาระบบนี้ จะเน้นพัฒนาระบบให้กับองค์กรใหญ่ที่ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้ซื้อและผู้ขายในวงการอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก เพราะวิธีและขั้นตอนการทำงานจะเป็นระบบ และเน้นรับแต่ exclusive listing เพื่อเร่งการปิดการขาย ดังนั้น ระบบนี้ได้รับมาตรฐานการทำงานที่ไว้วางใจและเชื่อถือได้จากทั่วโลก อีกทั้ง การทำงานของตัวแทนนักขายและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ระบบนี้ในปัจจุบัน มีองค์กรอื่นนอกจาก อีอาร์เอ อีกด้วย ซึ่งทั้งหมดเป็นนายหน้าที่มี license ดังนั้น จึงมั่นใจได้ในระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานผ่านการรับรองจากหลายสถาบันในต่างประเทศ ซึ่งภายในประเทศไทย นำร่องโดย อีอาร์เอ ที่ใช้ระบบเดียวกันกับสหรัฐอเมริกาและเอเชียแปซิฟิก ดังนั้น จึงปลอดภัยและมั่นใจได้ว่า คนทำงานจะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่นอน ถ้าทำตามระบบและนโยบายการใช้งานร่วมกัน

ที่สำคัญ ระบบนี้จะเปิดตัวให้ทดลองใช้อย่างเป็นทางการให้แก่บุคคลภายนอก ในงาน ERA Marketplace วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเผยแพร่ให้กับบุคคลทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในฐานะนักขายอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้พบกันผ่านระบบการทำงานที่เป็นมืออาชีพ จึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจติดตามและเข้าร่วมงานของเราตามตารางที่จะแจ้งต่อไป


#ERAThailandOperatingSystem #ERATOS2020 #MLS

ดู 35 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด