ERA SEMINAR

สัมมนาพิเศษเฉพาะ อีอาร์เอ

QUICK TO START

     นำองค์ความรู้ทั้งหมดรวบรวมและเรียบเรียงใหม่ เพื่อให้คนทั่วไปเข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายขึ้น นำไปสู่การปฏิบัติภาคสนามได้เร็วขึ้น

REASONABLE PRICE

      ความคุ้มค่าจากการเรียนคือความรู้ที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคทฤษฎีแบบเข้มข้น หรือภาคปฏิบัติหน้างาน ทางเรามีให้ทั้งหมดเมื่อคุณเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับ ERA

GREAT SUPPORT

       การทำงานอย่างมืออาชีพ คือมีผู้ช่วยตลอดการเดินทาง ERA มีระบบสนับสนุนการทำงานที่ดี ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

 

Learn and Earn with ERA

 • Leadership Development Program

   

  ติดต่อเจ้าหน้าที่
 • ERA Agent Development Program

   

  ติดต่อเจ้าหน้าที่
 • ชี้ช่องนักขายและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

   

 

+662-108-9895 , +66-65-953-1456

34 ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ถนนพญาไท

ห้อง เอ 11-3 ชั้น 11 อาคาร เอ

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

©2019 ERA ThailandAll rights reserved.

Each office is independently owned and operated